Испанското правителство отпуска нова помощ за трайно безработни

Новата помощ е за безработни, които са изгубили правото си на prestacion por desempleo между 14 март и 30 юни

Испанският министерски съвет, одобри този вторник, нова помощ за безработни, чиято prestacion por desempleo се е изчерпала в първите месеци на пандемията.

По този начин, всички изчерпали помощите си между 14 март и 30 юни, ще получат нова тримесечна помощ в размер на 430 евро, в случай, че не получават някакъв друг вид помощ или че не са започнали работа.

Очаква се тази нова мярка да достигне до най-малко 260 000 нуждаещи се.

коментирайте!