Испания регулира евтаназията

Испания се присъединиява към Холандия, Люксембург, Белгия и Канада, превръщайки се в петата държава в света, регулирала евтаназията.

С 202 гласа „за“, 141 „против“ и двама въздържали се, беше приет закон регулиращ евтаназията и влизащ в сила след 3 месеца.

За да се възползва от това право, засегнатият трябва да е неизлечимо болен или да страда от сериозно хронично увреждащо заболяване, причиняващо непоносими физически страдания.

За разлика от останалите европейски закони, където решението се взема от специалист след консултация с други двама специалисти, в Испания, първо се минава през специалист, след това през още един и накрая през екип от специалисти назначен от самостоятелна комисия, като целият процес може да отнеме приблизително 40 дни, от момента на подаването на молба за прилагане на евтаназия.

Процеса започва след подаването на молба, която трябва да бъде представена писмено два пъти в рамките на 15 дни. Освен това от подадената молба трябва да е пределно ясно, че последната не се извършва под влиянието на външен натиск.

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

коментирайте!