Влизат в сила промените в Закона за движението по пътищата в Испания

Считано от днес 21 март 2022г., в Испания влизат в сила промени в Закона за джижението по пътищата, увеличаващи броя на отнетите точки при някои често срещани нарушения, както и внасящи някои изцяло нови санкции.

Разсейването зад волана, което е една от главните причини за пътно-транспортни произшествия, поради използването на електронни устройства, е една от точките върху които се фокусират промените. Така например използването на мобилен телефон или дори самото държене в ръка на това устройство, макар и без да е включено, ще бъде наказвано с отнемане на 6 вместо досегашните 3 точки, докато глобата продължава да е 200 евро.

С отнемане на 4 вместо досегашните 3 точки, ще се наказват и неправилното използване (или неизползването), на предпазен колан, предпазните детски седалки и на предпазните шлемове.

Ненавършилите пълнолетие лица, няма да могат да управляват каквото и да е превозно средство (включително и тротинетки) с наличие на повече от 0 промила алкохол в кръвта.

Хвърлянето на предмети на пътя, които могат да причинят потенциално произшествие или пожар нараства от тежко в много тежко нарушение и се наказва с отнемане на 6 точки и глоба от 500 евро.

Опасното изпреварване на велосипедисти се наказва с отнемане на 6 вместо досегашните 4 точки и при наличието на повече от 1 платно е задължително преминаването изцяло в съседното при изпреване на последните.

Новите промени слагат край и на отпусканата разлика в ограничението на скоростта при изпреварване, като досега не беше наказуемо превишаването с до 20 км/ч при извършването на такава маневра.

Новите санкции влизащи в сила са:

Неспазване ограниченията за движение в зоните с високо ниво на замърсяване на въздуха ще се наказва с глоба от 200 евро.

Измамите при явяване на опреснителен изпит или на такъв за сдобиване със свиделство за правоуправление ще се третират като много тежки нарушения и ще се наказват с глоба от 500 евро. На кандидатите уличени в измама ще се налага и забрана да се представят на изпит в срок от 6 месеца.

И последно, всички чиито превозни средства разполагат фабрично с интерфейс за монтиране на алкохолни имобилайзери ще са задължени да използват въпросните устройства.

За повече новини свързани с работа и живот в Испания:

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

коментирайте!