import@ss – новият портал на социалноосигурителната система в Испания

import@ss е опитът на социалноосигурителната система в Испания да модернизира и улесни процесите свързани с голяма част от подаваните заявления към институцията, като предлага възможността за бърз достъп на гражданите до 40 различни вида процедури и справки. В новият портал различните справки са организирани в 4 категории: Vida laboral e informes Altas, bajas y modificaciones …