Покупко-продажба на автомобил (кола) втора ръка в Испания – стъпка по стъпка

Какви стъпки трябва да предприемем при закупуване на лека кола, втора ръка, в Испания?

Смятаме да закупим лек автомобил (лека кола) втора ръка в Испания, но не знаем откъде да започнем с документи, договори и т.н.

Разбира се, най-лесният начин е да си платим на някоя Gestoria, която да свърши всичко вместо нас. Това би ни спестило време, а понякога и нерви. Работата е там, че в тази Gestoria биха ни взели едни 50 до 120 евро, които можем да спестим в случай, че отделим малко време за запознаване с необходимите стъпки, както и за осъществяването им.

Проверка за задължения:

Много е важно да се провери дали продавачът е платил дължимият данък на автомобила, както и дали няма някакви текущи задължения, като неплатени глоби, запори и др., което може да се направи подавайки справка за превозното средство в DGT.

ITV или испанският аналог на технически преглед на превозното стредство. В случай, че колата е на по-малко от 4 години, такъв не се минава.

Ако са извършвани някакви важни промени се уверете, че са отразени в талона, тъй като хомологацията в оторизиран сервиз, може да ви излезе солена.

Колко струва смяната на собственост?

Към 2019 г. дължимата сума за прехвърляне на собственост е 54,60, като за мотопеди (ciclomotores) е 27,30.

Договор за покупко-продажба на превозното средство

В договора трябва да се обозначат:

  • трите имена на купувача, ДНИ или НИЕ, адрес.
  • трите имена на продавача, ДНИ или НИЕ, адрес.
  • подробно описание на автомобила: марка, модел, номер и т.н., както и задължения (в случай, че са налични такива), цена, срок за предаване на леката кола, както и форма на разплащане.

Договора трябва да е подписан от двете страни.

Прехвърляне на колата:

Как се извършва прехвърляне на кола в Испания? Обикновено купувача е този, който поема разходите по прехвърлянето, които включват такса за промяна на титуляра и ITP (impuesto de transmisiones patrimonales). Как се изчислява този данък, сме обяснили подробно тук – Закупуване на автомобил втора ръка в Испания – Дължими такси.

Срокове за уведомяване промяната на собственост:

Купувач – Разполага с до 30 дни за да поиска прехвърлянето или подновяването на Permiso de Circulaicon.

Продавач – Разполага с до 10 дни за да уведоми за прехвърлянето на превозното средство.

Откъде да започна?

Hacienda – Първо отиваме до местният офис на данъчното, в който ще платим споменатият вече ITP модел 620. Ако адресната регистрация на продавача се намира в някоя от следните автономни области Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Illes Balears, Madrid или Murcia, е възможно да го направим и онлайн, без да се налага да правим дълги разходки и да висим по опашки.
В този случай ще получим един код, който ще ни служи като акредитация за извършеното разплащане.

Внимание: В Каталуния и Навара при мотопеди и над десетгодишни автомобили, чиято стойност е под 40000 евро и нямат историческа стойност, този данък не се дължи. 
В Арагон не се дължи в случай, че превозното средство е над десетгодишно и по-малко от 1000 см3.

Jefatura de Tráfico. За да завършим прехвърлянето трябва да минем и пре хефатура де трафико, като предварително вземем час – Запазване на час в хефатура де трафико.

В денят, в който сме взели час за трафико, плащаме дължимите такси (това може да се направи онлайн или направо в управлението с кредитна карта) и представяме цялата налична документация, която е както следва:

  • Молба за промяна на собственика на колата. За целта можем да свалим бланката оттук и я попълваме.
  • Удостоверение за платена такса за прехвърляне на собственост, която казахме, че 54,60 към момента.
  • Документи за самоличност.
  • Permiso de Circulaicon.

Документи за идентификация на страните:

Физически лица: Купувачът трябва да представи официален документ удостоверяващ самоличността му (DNI, испанско разрешително за правоуправление, tarjeta de residencia, паспорт плюс NIE).

Юридически лица: Tarjeta de identificación fiscal de la sociedad както и удостоверяване на самоличността и правомощията на подписващият. Бланката може да се свали от сайта на DGT.

Непълнолетни или инвалиди: данни и подпис на родителя или настойника, документ за самоличност, както и такъв удостоверяващ правото им да представляват лицето.

Документи на превозното средство:

  • Permiso de Circulaicon в случай, че не е направено предварително уведомление за продажба.
  • Данъци. Удостоверение за платен ITP.

Важна подробност!!!

След приключване на горните стъпки, от хефатура де трафико издават ново Permiso de Circulaicon, което е валидно единствено ако колата е минала технически преглед, чийто срок не е изтекъл.

Това е! Надяваме се тази публикация да ви е била от полза. Освен това, смятаме да я подобряваме и за в бъдеще, добавяйки нови детайли, които са пропуснати за момента.

снимка: Business photo created by senivpetro – www.freepik.com

коментирайте!