Отрегистриране на автомобил в Испания /прекратяване на регистрацията/ и регистриране в България

Прибирам се за постоянно в България и искам да си взема колата, какво да предприема?

Дошли сте в Испания, поживели сте тук, поработили сте и в един момент сте решили, че е достатъчно и е време да се прибирате. Собственик сте на автомобил, който искате да закарате в България и не знаете какво е необходимо да предприемете. Спокойно, тук сте на правилното място.

Ето какво казват от DGT (Dirección General de Trafico):

В случай, че отивате да живеете в друга държава и искате да вземете колата с вас, трябва да поискате пълно прекратяване на регистрацията на автомобила в Испания, за да може да бъде регистриран в държавата на новото ви местожителство. Много е важно това прекратяване на регистрацията да се извърши преди да откарате колата в страната на новата ви резиденция.

След отрегистрирането на автомобила, имате два варианта за откарването му в България (в нашият случай, но важи и за останалите държави): единият е с изкарването на временни зелени номера, чийто срок на валидност е 60 дни, а другият е да го натоварите на някакво транспортно средство, с което да го откарате до България.

Важно е да знаете, че ако върху колата е наложен запор или съществуват някакви други ограничения, прекратяването на регистрацията не е възможно, без значение дали е временна или постоянна. В тези случаи, ще е необходимо да оправите първо тази ситуация, чрез погасяване на съответните задължения, ако са налични такива към институцията финансирала покупката на автомобила или каквато и да е там причината за невъзможността за отрегистриране.

Документация, която трябва да представите:

Попълнено официално заявление, което може да изтеглите оттук или да получите в трафикото.

Идентификация на собственика:

  • Физически лица: Документ за самоличност (DNI, permiso de conducción español, tarjeta de residencia, pasaporte más Número de Identificación de Extranjeros)
  • Юридически лица: tarjeta de identificación fiscal y acreditación de la representación e identidad del que firme.
  • Непълнолетни лица или инвалиди: лични данни и подпис от родител или попечител, документ за идентификация на собственика, както и документ за инвалидност, ако лицето е инвалид.

Документация на автомобила: Permiso de circulación и tarjeta de ITV или тази декларация в случай, че сте ги изгубили.

Удостоворение за платена такса, която идва посочена в заявлението, към което ви оставихме линк по-горе.

Къде да подам заявлението за прекратяване на регистрацията?

Присъствено: като отнесете всички документи, в която и да е хефатура или офисина де трафико (извиняваме се за испанските термини, но е за да ни разберете по-лесно), като в този случай е необходимо да отидете с насрочен час, който може да получите през интернет или на телефон 060.

По интернет: За целта е необходимо да притежавате електронно ДНИ или валиден електронен сертификат, а ако не, е възможна и идентификацията с cl@ve. Освен това, понеже е наложително заявлението да е подписано, преди да започнете е необходимо да свалите и AutoFirma. Ако решите, може да хвърлите един бърз поглед и да видите дали компютъра ви отговаря на изискванията, за да може да подадете заявлението за прекратявне на регистрацията на автомобил по телематичен път.

В случай, че всичко е ок стъпките, които трябва да изпълните са:

Плащане на съответната такса 4.1 и свалянето на удостоверението за заплатена такава.

След това трябва да следвате стъпките за подаване на заявление в електронния регистър и като Organismo destinatario избирате jefatura u oficina local más cercana. Като asunto пишете Solicitud de Baja de vehículo por exportación – 0000 ABC като заменяте нулите и буквите с номера на колата. А в секцията с Documentos Anexos кликате върху Añadir Documento и качвате следните документи:

Преди да качите каквито и документи се уверете, че са четливи и с добро качество.

След изпълняването на тези стъпки, регистрирайте заявлението и запазете удостоверението за направено такова.

Извън Испания: В случай, че се намирате извън Испания, може да подадете заявлението и чрез съответните дипломатически представителства и консулства, представяйки необходимата документация.

Цена

За да подадете заявлението за отрегистриране на автомобил в Испания е необходимо да платите такса 4.1, която възлиза на 8.50 евро. Ако автомобила е на повече от 15 години, тази такса не е дължима, тоест не сте задължени да плащате нищо.

Къде се извършва заплащането на такса 4.1?

Такса 4.1 може да се заплати по интернет, може да се плати и с кредитна или дебитна карта, в някоя от оторизираните от трафикото банки или по банков път.

Освен това може да се заплати и присъствено в някоя от хефатурите или офисинас де трафико, както и в която и да е от следните банки.

Ами това е общо взето. Надяваме се да сме ви били полезни.

Внимавайте при попълването на документите, а в случай, че искате да си изясните подробно някоя от стъпките, може да направите справка на сайта на DGT, откъдето и извадихме настоящата информация, за чиято достоверност не носим отговорност.

коментирайте!