Ръст на безработицата в Испания до 16.3 процента

Въпреки отскока през третото тримесечие, пазарът на труда губи 355 000 работни места

През второто тримесечие на 2020 г., са се закрили над 1 000 000 работни места, от които през лятото са се възстановили 569 600, цифра, която е недостатъчна, за връщане на нивата отпреди пандемията, като по този начин безработицата се покачва с 355 000, маркирайки 16.3 процента безработни на пазара на труда в Испания.

Общият брой безработни се покачва до 3.7 милиона, а този на работещите в Испания, спада до 19,1 милиона, като се вземе предвид, че към последната цифра (на работещите), са добавени повече от 500 000 работници, засегнати от така нареченото ЕРТЕ и еднолични търговци, които получават някакви помощи.

По принцип третото тримесечие винаги се е отличавало с най-висока заетост, най-вече благодарение на туризма и транспорта, но в настоящата ситуация, точно туризма е от най-потърпевшите сектори и оттам негативните последствия за пазара на труда в страната.

коментирайте!