Сигнал за сериозно нарушение на изборния кодекс при сформиране на избирателната комисия в Леон

В ЕспаБг получихме сигнал за сериозно нарушение на изборния кодекс при сформиране на секционната избирателна комисия в град Леон (Испания).

Според полученият сигнал за председател, зам. председател и секретар, на въпросната комисия, са назначени съпруг, съпруга и техният син, което в случай, че се окаже вярно, влиза в сериозно противоречие с изборния кодекс, чиято уредба по повод секционните избирателни комисии гласи:

Несъвместимост Чл. 96. За членовете на секционната избирателна комисия се прилагат ограниченията по чл. 66.

а въпросният член 66 указва, че:

(2) Членовете на районната избирателна комисия не може да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, роднини по права линия, братя и сестри.

Направена справка, установи, че е подаден сигнал за нарушение до ЦИК, но в подадената жалба не са описани въпросните обстоятелства, а именно, че членове на комисията са съпрузи и роднини по права линия.

Очакваме повече детайли по случая.

В случай, че разполагате с информация за други нарушения на изборния кодекс, може да оставите съобщение на страницата ни във Фейсбук https://www.facebook.com/espabg

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

коментирайте!