Одобрен е планът Moves с помощи до 7000 евро при покупка на електрически автомобил в Испания

Вчера, вторник 13 април 2021г., министерският съвет одобри планът MOVES III, който предвижда помощ до 7 000 евро, за всеки закупил електрически автомобил в Испания.

Отпуснатият фонд разполага с 400 милиона евро (които могат да бъдат увеличени до 800), част е от европейските фондове Next Generation и ще бъде в сила до декември 2023 г.

Според условията на MOVES III, всички лица (в това число и los autonomos), закупили електрически автомобил на стойност под 45 000 евро, подлежат на бонус от до 7 000 евро при изваждането от движение на стар автомобил или на до 4 500 евро в случай, че не се изважда от движение по-стара кола. Ако изваденият от движение автомобил е микробус, помощите могат да достигнат до 9 000 евро.

За лица с ограничена подвижност, таксиметрови шофьори и шофьори на VTC, както и на живеещите в селища с под 5 000 жители, субсидиите се увеличават с 10%.

За кандидаствалите за субсидия по Moves II и неполучили я все още лица, е предвидена възможността да анулират подадените молби и да кандидатстват по MOVES III.

С одобряването на плана, испанското правителство си поставя за цел до 2023 г., в Испания да циркулират поне 250 000 електризески автомобила и да бъдат създадени 100 000 пункта за зареждане, за да избегнат изхвърлянето в атмосферата на повече от 400 000 тона CO2.

За повече новини свързани с живота в Испания:

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

коментирайте!