Важно: Banco de España съветва да внимаваме за глоби при плащане в брой с новите ограничения

От юли тази година, влязоха в сила нови ограничения при заплащане в брой. Целта е ограничаване на прането на пари, както и борба с данъчните измами. „Борбата срещу нарушенията засяга всички нас и добрата информираност е задължителна с цел избягването на административни наказания“, пише в блога си Banco de España. След това предупреждават за влезлите в сила ограничения както и какво точно представляват те.

Какви са ограниченията?

Както може би сте разбрали, от 11 юли 2021г., в Испания не може да се плащат в брой операции надвишаващи 1000 евро -или еквивалента при разплащане в друга валута-, в случаите, в които едната от страните действа в качеството си на професионално лице, предприемач и др. Изключение правят ситуации, в които лицето извършващо плащането е в състояние да докаже, че не живее в Испания и че не действа в качеството си на професионално лице или собственик на бизнес; в този случай допустимите граници са до 10 000 евро.

ВНИМАНИЕ: При положение, че операцията надхвърля 1000 евро, плащането в брой на каквато и да е част от сумата, е наказуемо! Пример: Купуваме телевизор на цена от 1100 евро и плащаме 1000 в брой и 100 по банков път или 1000 по банков път и 100 в брой; и в двата случая извършваме нарушение и подлежим на глоба.

При извършването на подобно нарушение на глоба подлежат и двете лица извършили операцията, както заплатилият, така и приелият плащането. Глобата е 25% от стойността на платеното в брой. Тоест ако сте платили 1000 евро в брой, санкцията ще е 250 евро.

В случай, че един от двата участника извести данъчната администрация в срок от 3 месеца след извършване на нарушението за случилото се, като разкрие самоличността на другият учавствал в операцията, вината на известилият отпада и не подлежи на адмминистративно наказание.

Друго, което трябва да имате предвид е, че чековете на приносител, както и всеки друг метод на разплащане, който не удостоверява самоличността на извършващият го, се смятат за плащане в брой.

От Banco de España съветват да пазите всички касови бележки удостоверяващи заплащане на суми над посоченият лимит от 1000 евро, в продължение на 5 години.

За повече новини свързани с работа и живот в Испания:

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

коментирайте!