Испанското правителство одобри нови стимули за фирми сключващи безсрочни трудови договори

Днес на заседание на Министерски съвет, бяха одобрени нови финансови стимули за фирмите предлагащи безсрочни трудови договори на лица намиращи се дълго време в активно търсене на работа, на младежи без професионално образование, както и на лица на възраст над 45 години. Мерките са насочени като цяло към групи изпитващи затруднения при намирането на работа, сред които влизат и лица в риск от социална изолация и такива станали жертва на насилие.

Министърката на труда, Yolanda Díaz, заяви, че досегашната система за стимулиране на пазара на труда се е превърнала в прекалено тромава и освен това облагоделства колективи, които и без това са в по-добри позиции при търсенето на работа.

Наред с това отпадат бонусите за сключени временни договори, които се запазват само за точно определени ситуации, като временен договор по заместване.

Едно от задължителните условия за усвояване на стимулите е непрекратяване на сключените договори в срок от поне 3 години.

275 евро на месец в продължение на 3 години, ще получават фирми наели лица под 30-годишна възраст. Някои от другите стимули включват 55 евро на месец при преминаване на един трудов договор от fijo discontinuo в безсрочен, сума която в случай, че служителят е от женски пол, нараства до 73 евро месечно, в продължение на 3 години.

При безсрочните договри с лица на възраст над 45 години, бонусът е от 128 евро на месец.

За повече новини свързани с живот и работа в Испания:

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

снимка: US Department of Labor

коментирайте!