Фирма с глоба от 120 005 евро, заради спъване работата на Инспекция по труда

Испански съд потвърди наложената глоба от 120 005 евро на Sureste Seguridad SL, заради многократно нарушаване на изискването да информира Инспекция по труда, относно точки засягащи осигуряването на служителите на фирмата.

Историята започва с началото на ковид-19 пандемията, когато от Инспекция по труда въвеждат видеоконферентни и телефонни разговори, с цел избягване на физически контакти.

През февруари 2020г. е регистриран първият разговор между служител на агенцията и представител на въпросната фирма, в който от последният е изискано представянето на документация за проверка на изрядността.

Въпреки последвалите 12 запитвания касаещи необходимите документи, от фирмата няма отговор чак до август. Освен това представената документация е непълна и в много случаи увредена. В други случаи пък на проверяващото лице са изпратени тонове документи, които правят невъзможно отсяването на изискваната информация.

След дълги и тромави процедури, в крайна сметка на фирмата е написан акт за затрудняване и възпрепятстване на работата на проверяващото лице, който довежда и до споменатата наложена санкция от 120 005 евро.

За повече информация свързана с работа и живот в Испания:

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

коментирайте!