Споразумение за увеличение на заплатите между работодатели и синдикати в Испания

Днес бе подписано споразумение за увеличение на заплатите между UGT и сдружението на работодателите, като договореният растеж е от 4% за 2023 и 3% за 2024 и 2025г. Очаква се другият голям синдикат CC.OO., да вземе решение по въпроса на свиканото утре заседание на управителният комитет на съюза.

Това споразумение няма задължителен характер, но всички подписали го се ангажират с преразглеждане на колективните договори за секторите и отраслите, в които участват.

За повече новини свързани с живот и работа в Испания:

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

коментирайте!