Отворена ипотека (hipoteca abierta), какво представлява и кои са минусите и плюсовете?

Навярно читателите са запознати с поне два вида ипотечни заеми, тези с плаващ лихвен процент и тези с фиксирана лихва. Съществуват и така наречените hipotecas mixtas (от смесен тип), при които съществува първоначален период с фиксиран лихвен процент, който след това се превръща в плаващ.

Добре, но какво представлява отворената ипотека?

Най-просто казано, отворените ипотеки са формула позволяваща на клиента да разполага с вече внесената за обслужване на кредита сума. Тоест ако ипотечният ви заем е на стойност 200 000 евро и вече сте погасили 50 000 евро, вие разполагате с тези 50 000 евро, които могат да бъдат употребени по ваше усмотрение, като разбира се върху усвоената сума ще бъдат начислявани наново предварително договорени лихви.

С други думи, отворените функционират като нормалните такива, но внесените за погасяване на главницата суми, са изцяло или частично на разположение на потребителя. Всичко зависи дали при първоначалното договаряне е поставен лимит на последващият кредит или не.

Главният плюс на този вид ипотеки е, че улесняват достъпа до бъдещо финансиране елиминирайки необходимостта от подаването на заявка за ново кредитиране и съответното изминаване наново на целият процес по разглеждане и евентуално отпускане на кредити. Това я превръща в лесен за използване финансов инструмент.

Големият недостатък е реалният риск от свръхзадължаване, при неправилното използване на тази отворена кредитна линия даваща лесен достъп до голяма сума пари. Ето затова е препоръчително до този вид ипотеки да се прибягва единствено в случаите, в които се предвижда нуждата от капитал за добре обмислена бъдеща инвестиция.

За повече публикации свързани с живот и работа в Испания:

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

коментирайте!