Декларация за доход (декларасион де ла рента) в Испания

Длъжен ли съм да подавам декларация за доход (декларасион де ла рента) в Испания и при какви обстоятелства?

Не са малко българите в Испания, които веднъж установили се и зспочнали работа със съответният трудов договор, да не са се сблъсквали с неизбежният въпрос: Длъжен ли съм да подавам декларация за доход (declaración de la renta) и при какви условия?

Всички физически лица живеещи и получаващи доход в Испания са длъжни да подават годишна данъчна декларация освен в случаите, когато:

— Възнаграждението за извършена работа е по-малко или равно на 22 000 евро:

Ако тази сума е получена от един единствен работодател.

Ако работодателите са повече от един, но възнаграждението от вторият и последващите, не надхвърля 1500 евро.

Когато доходът е следствие на пасивни приходи, които могат да бъдат пенсии, пенсионни планове и др., тук ако имате съмнения, най-добре се консултирайте с хестория.

Тази граница пада до 14 000 евро, в следните ситуации:

Когато е наличен повече от един работодател и възнаграждението от вторият и последващите, надхвърля сумата от 1500 евро.

Когато се получават pensiones compensstorias del cónyuge или anualidades por alimentos no extentas. Умишлено оставяме термините в оригинал, за да може да сверите с вашите, ако получавате такива.

Когато лицето, от което сте получили дохода, не е длъжно да ви удържи IRPF.

Когато полученото възнаграждение се облага с твърдо фиксирана данъчна ставка.

В случай, че доходите ви са от друго естество, например рентиерство, ценни книжа и др., най-добре е да се консултирате с хестор.

Обобщение:

В случай, че доходите ви не надхвърлят 22 000 евро и са от един-единствен работодател, не сте длъжни да подавате декларация.

Ако имате двама работодатели и възнаграждението от вторият не надхвърля 1500 евро, също не сте длъжни да подавате декларация за получени доходи.

В случай, че възнаграждението от вторият надхвърля 1500, но общият ви доход не е повече от 14 000 също не сте длъжни да подавате декларация.

Във всички останали случаи, най-вероятно ще трябва да подавате декларация, така че ако не сте сигурни как точно трябва да я попълните, най-добре потърсете помощ от хестор.

коментирайте!