Увеличение на пенсионните вноски в Испания: Как ме засяга?

Миналият понеделник, правителството на Испания заедно с представители на синдикатите, договориха увеличение на пенсионните вноски с цел стабилизиране на пенсионната система. Новият механизъм, който ще влезе в сила без одобрение от страна на работодателите, заменя т.н. factor de sostenibilidad, наложен от народната партия при реформата на системата от 2013 г., който обвързваше пенсиите директно с прогнозите за средна продължителност на живота. Реформата на ПП, предполагаше намаление на получваните пенсии и така и не влезе в сила поради срещнатият силен обществен отпор.

Новите пенсионни вноски ще влязат в сила от 2023г и представляват увеличение от 0,6%, които ще бъдат разпределени под формата на 0,1% за работниците и 0,5% за работодателите. В момента работодателите плащат ставка от 23,6% върху заплатата на служителите, а на работниците от своя страна, се удържат 4,7%. С новото увеличение тези суми ще нарастнат до 24,1% и 4,8% респективно.

За служител получаващ минимална работна заплата, увеличението предполага 1,05 евро на месец или 12,6 евро на година. Увеличението ще влезе в сила от 2023г. и ще бъде в сила до 2032г., когато ще се анализират бъдещите разходи на социалната система. С увеличението на вноските се очаква да се натрупа резервен фонд от 50 милиарда евро. През 2011г., този фонд беше нарастнал до 67 милиарда, но последвалата криза го стопи до сегашните 2 милиарда евро.

За повече новини свързани с живот и работа в Испания:

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

коментирайте!