Crea y Crece прави възможна регистрацията на фирма с капитал от 1 евро в Испания

Правителството на Кралство Испания, одобри закон, познат като Crea y Crece, позволяващ регистрацията на дружество с ограничена отговорност с капитал от 1 евро, вместо досегашният минимум от 3000 евро.

Мярката цели стимулиране създаването на фирми, тяхното разрастване и подобрение на бизнес климата в страната. Това обобщи, Nadia Calviño, министърка на икономиката и дигиталният преход.

Calviño, сподели , че Crea y Crece не само редуцира разходите по създаването на фирма, но освен това опростява и необходимите стъпки за регистрацията ѝ.

Законът включва и някои други мерки срещу задлъжнялостта, която е една от основните причини за финансовите проблеми на голяма част от фирмите,я както и за икономическата им нестабилност, най-вече при така наречените pymes (Pequeña y mediana empresa).

Министърката напомни, че фирмите са задължени да издават електронни фактури при извършването на сделки за да се гарантира по-лесното проследяване и контролиране на разплащанията.

Crea y Crece включва текст, който отрязва достъпа до помощи (включително и тези от плана за възстановяване) на фирми, които не са направили в срок разплащанията си към други такива. Правителството ще създаде специален орган, който да следи за неплатени задължения.

За повече информация свързана с живот и работа в Испания:

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

коментирайте!