Нова трудова реформа в Испания влиза в сила от 31 декември 2021г.

Днес беше обнародвана в BOE (Boletín Oficial del Estado), новата трудова реформа влизаща в сила от утре, 31 декември, 2021г. Реформата оставя на работодателите период на адаптиране до 30 март 2022г., след което всички трудови договори трябва да се вписват в новата законова рамка. Всички сключени/подновени временни трудови договори в периода от 31 декемеври 2021г. – 30 март 2022г. ще се ръководят от нормативата действаща в момента на сключване на договора и продължителността им не може да бъде повече от 6 месеца.

Новосключваните трудови договори ще бъдат по подразбиране безсрочни, като временни такива ще бъдат валидни само в конкретни ситуации тясно обвързани с естеството на производителността или при заместване на други служители. Договорите от първия тип ще могат да се сключват само за период от 6 месеца с изключение на случаите, в които трудовият колективен договор позволява да бъдат удължени до 1 година.

Работодателите наемащи служители за сезонна работа, като коледни и други кампании, ще могат да наемат само веднъж в годината едно и също лице за срок не повече от 90 дни.

Договорите използвани за сезонна работа от типа fijo-discontinuo задължават работодателите да отчитат като трудов стаж целият прослужен период и не само дните, в които лицето е изпълнявало задълженията си. Тази мярка обновява съществено сегашните условия в селксото стопанство.

Договорите за провеждане на учебни практики се свеждат до два типа: такива със съвместяване на работата и учебният процес, за ученици до 30-годишна възраст, както и такива за придобиване на опит. Работното време при първият вид не може да надвишава 65%, а при вторият – 85% и извършената дейност ще се възнаграждава с не по-малко от 60% първата година и 75% от заложеното в колективните договори заплащане.

Предвиждат се наказания за фирми злоупотребяващи с краткосрочните договори, като за всеки такъв сключен за срок по-малък от 30 дни ще се плаща такса от 26 евро при формализиране на приключването му. Тази такса няма да се събира за договори от аграрния сектор, за домашни помощници, за миньори, както и в случаите по заместване на персонал.

Колективните договори за сектора получават предимство пред вътрешнофирмените такива. За всички така наречени subcontratas ще се прилага колективният трудов договор за сектора, за услугата за която е наета или вътрешнофирменият колективен договор, но единствено ако последният е с по-добри условия от колективния за сектора.

Подробности по темата може да прочетете тук (испански).

За повечен новини свързани с живот и работа в Испания:

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

коментирайте!