Чек от 200 евро за ретуширане ефекта на инфлацията в Испания – Как да подадем заявление?

Испанското правителство отпуска еднократна помощ от 200 евро, която трябва да ретушира инфлацията породена от войната в Украйна и енергийната криза. Кой има право да кандидатства за помощта и къде можем да подадем заявление?

Една от мерките за борба с инфлацията последствие от енергийната криза и войната в Украйна, одобрени от испанското правителство, е отпускането на еднократна помощ от 200 евро, която трябва да смекчи поне малко, ефекта от инфлацията и съпътстващият я скок на цените на почти всички стоки.

Правоимащите ще разполагат със срок от 15 февруари до 31 март 2023г., за подаване на заявлението в електронен формат, в страницата на Agencia Estatal de Administración Tributaria (испанската Агенция по приходите).

Чекът от 200 евро е несъвместим с Ingreso Minimo Vital, както и с получването на пенсия, понеже тези две групи ще бъдат подпомогнати по друг начин.

На еднократната помощ отпусната от испанското правителство, ще имат прави всички работещи по своя или чужда сметка, както и трудово незаети с доходи под 27000 евро и икономическо състояние (недвижими имоти и др.) над 75 000 евро. Няма да се вземат под внимание имоти използвани като актуално жилище. За изчисляването на доходите и както и икономическото състояние, ще се сумират тези на съпругът/съпругата (както и на parejas de hecho) с тези на преките наследници и родители в случай, че са част от домакинството.

Вижте още: Всички видове помощи, които се предлагат в Испания

За повече информация по темата, както и за работа и живот в Испания последвайте:

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

коментирайте!