Помощи

Нова помощ от 120 евро за безработни в Испания

Испанското Министерство на труда и социалната политика, разглежда въвеждането на нова помощ от 120 евро за дълготрайни безработни, от която може да се възползват около 900 000 трудово незаети лица в страната. Новата помощ от 120 евро за дълготрайно безработни лица в Испания е инициатива министерството оглавявано на Yolanda Díaz, но се очаква да влезе …

Нова помощ от 120 евро за безработни в Испания Read More »

Чек от 200 евро за ретуширане ефекта на инфлацията в Испания – Как да подадем заявление?

Испанското правителство отпуска еднократна помощ от 200 евро, която трябва да ретушира инфлацията породена от войната в Украйна и енергийната криза. Кой има право да кандидатства за помощта и къде можем да подадем заявление? Една от мерките за борба с инфлацията последствие от енергийната криза и войната в Украйна, одобрени от испанското правителство, е отпускането …

Чек от 200 евро за ретуширане ефекта на инфлацията в Испания – Как да подадем заявление? Read More »

Ingreso mínimo vital 2022: новости

Краят на годината е близо и обикновено ноември и декември са месеците, в които се доуизкусуряват о донагласяват разходите за наближаващата нова календарна година. Влезлият в сила през юни 2020, като отговор на разразилата се тежка криза вследствие на Ковид-19 пандемията, Ingreso mínimo vital е един от споменатите разходи и като такъв е заложен в …

Ingreso mínimo vital 2022: новости Read More »

„Месецът на изчакване“ за помощи

С тази публикация ще обясним какво представлява месецът на изчакване (mes de espera), който е често срещано изискване при много видове помощи и субсидии за безработни. Този „месец на изчакване“ започва да се прилага през 2011 г., като целта е намаляване на бюджетните разходи за изплащане на помощи на хора без работа и без доходи …

„Месецът на изчакване“ за помощи Read More »

Помощ за навършили 45 години безработни в Испания

Subsidio para mayores de 45 años, sin responsabilidades familiares. Този тип помощ е насочен към безработни и навършили 45 години лица, които са изчерпали правото си на паро и са необременени от семейни задължения. Условията, на които трябва да отговаря кандидатстващият/кандидатстващата за този вид помощ са както следва: Лицето да е изчерпало правото си на …

Помощ за навършили 45 години безработни в Испания Read More »

Семейна помощ за безработни

Семейната помощ за безработни  (ayuda familiar), са всъщност два типа субсидии за безработни, които на практика са доста различни помежду си като изисквания, времетраене и суми. На първо място се използва терминът „семейна помощ“ за да обозначим помощта, за която могат да кандидатсват приключилите с помощта за безработни (или ако трябва да използваме побългареният израз, …

Семейна помощ за безработни Read More »

Помощ при недостиг на вноски за паро

Този тип помощ от 451 евро, е познат като subsidio por pérdida de empleo и още като subsidio por cotización insuficiente и се изчислява на база на направените вноски и на това дали кандидатстващият е обременен от семейни задължения, като деца под 26 години или брачен партньор, за които трябва да полага грижи. Кой може …

Помощ при недостиг на вноски за паро Read More »

Минимален жизнен доход в Испания (Ingreso Mínimo Vital) – 2021г.

Минималният жизнен доход в Испания, е вид помощ гарантирана от държавата, валидна за цялата територия на кралството и по официални дании в началото на 2021 г., е достигнала до около 260 000 домакинства. С новите промени влезли в сила от 04/02/2021 г., се очаква да подпомогне над 850 000. Един от най-важните аспекти на последната …

Минимален жизнен доход в Испания (Ingreso Mínimo Vital) – 2021г. Read More »

Помощ за над 52-годишни безработни в Испания: реквизити

Колко години трудов стаж ни е нужен, за да можем да кандидатстваме за помощта отпускана да безработни над 52-годишна възраст в Испания? Субсидията за лица навършили 52-годишна възраст в Испания представлява помощ от 451 евро, за всички безработни отговарящи на изискванията за получаване на пенсия, но недостигнали все още възрастта за пенсиониране. Целта на тази …

Помощ за над 52-годишни безработни в Испания: реквизити Read More »