Минимален жизнен доход в Испания (Ingreso Mínimo Vital) – 2021г.

Минималният жизнен доход в Испания, е вид помощ гарантирана от държавата, валидна за цялата територия на кралството и по официални дании в началото на 2021 г., е достигнала до около 260 000 домакинства. С новите промени влезли в сила от 04/02/2021 г., се очаква да подпомогне над 850 000. Един от най-важните аспекти на последната редакция на кралският декрет регулиращ тази помощ, е този позволяващ на лицата споделящи едно жилище, без да имат никаква връзка помежду си, да кандидатстват за тази помощ.

Характеристиките на Ingreso Mínimo Vital са:

 • Стойността на тази помощ не е универсална, а зависи от доходите на всяко домакинство поотделно. Тоест, взема се под внимание всеки член на всяко домакинство и ако доходът на последното не достига до определеният минимум, държавата добавя необходимата сума.
 • Помощта цели да гарантира минимални доходи на всяко едно домакинство и се изчислява според броя на членовете съставляващи това домакинство, като се вземат под внимание някои условия. Съществуват 14 различни ситуации взети под внимание и започващи от 469 евро, в случаите на домакинства съставени от по 1 лице, и стигащи до 1033 евро при домакинства съставени от няколко члена.
 • Не е задължително кандидатстващите за тази помощ да са формирали семейство. С други думи на Ingreso Mínimo Vital имат право и лица необременени от семейни задължения.
 • Преди отпускането на този вид помощ се анализират доходите, финансовото състояние и имотите на кандидастващият и на останалите членове на домакинството.
 • Испанското гражданство не е задължително условие, в случаите, когато кандидастващият чужд поданик пребивава легално в Испания от най-малко 1 година преди подаването на молбата и когато отговаря на останалите условия.

В по-долу изложената таблица ви показваме максималните суми, които може да бъдат получвани в четиринадесетте споменати ситуации:

ДомакинствоГодишно IMVМесечно IMV
1 пълнолетно лице5.639,20 €469,93 €
1 пълн. л. + 1 непълнолетно лице8.571,58 €714,29 €
1 пълн. л. + 2 непълнолетни лица10.263,34 €855,27 €
1 пълн. л. + 3 и повече непълн. лица11.955,10 €996,25 €
2 пълнолетни лица7.330,96 €610,91 €
2 пълнолетни лица + 1 непълн. лице9.022,72 €751,89 €
2 пълнолетни лица + 2 непълн. лица10.714,48 €892,87 €
2 пълн. лица + 3 и повече непълн. лица12.406,24 €1.033,85 €
3 пълнолетни лица9.022,72 €751,89 €
3 пълнолетни лица + 1 непълн. лице10.714,48 €892,87 €
3 пълн. лица + 2 и повече непълн. лица12.406,24 €1.033,85 €
4 пълнолетни лица10.714,48 €892,87 €
4 пълнолетни лица + 1 непълн. лице12.406,24 €1.033,85 €
Домакинства с повече членове12.406,24 €1.033,85 €
таблицата е актуализирана със сумите за 2021г.

Пример: При домакинство съставено от 2 пълнолетни и две непълнолетни лица и един член с доходи от 500 евро на месец имаме разлика от 892,87 – 500 = 392,87 евро разлика, които ще бъдат добавени от държавата. При положение, че никой от членовете не разполага с доходи, то изплатената от INSS помощ ще бъде равна на 892,87 евро.

Условия на които трябва да отговаря кандидатстващият за Ingreso Mínimo Vital:

 • Да е на възраст между 23 и 65 години с изключение на случаите, в които има навършени 18 и се грижи за ненавършило пълнолетие лице.
 • Да е пребивавал легално на територията на Испания най-малко година преди кандидастване за помощта. Изключение правят лицата обект на насилие основано на пола, сексуална експлоатация или трафик на хора, които не е задължително да отговарят на това условие за получаването на Ingreso Mínimo Vital.
 • За живеещите сами лица под 30-годишна възраст (за такива се смятат и тези споделящи общ покрив с други лица, без да имат някаква връзка помежду си), се изисква да демонстрират, че живеят отделно от родителите си най-малко от 3 години преди кандидатстването за помощта.
 • Да покрива условията за икономическа уязвимост.
 • Подлежат на оценка финансовото състояние и имотите на кандидатстващият, като се приспадат задълженията и не се взема под внимание жилището, което обитава.
 • Да е кандидатствал за всички останали помощи и субсидии, до които има достъп.
 • Да е регистриран като активно търсещ работа, ако е пълнолетно лице, което не работи в момента на подаване на молбата. С последната реформа на декрета, отпада задължението регистрацията като активно търсещ работа да е направена преди датата за кандидатстване за Ingreso Mínimo Vital и се отпуска срок от 6 месеца за „записването на паро“.

Изброените по-горе условия са регламентирани в член 7 на декрета, където може да се запознаете детайлно с всички изключения.

При изчисляване на доходите на кандидатстващият за Ingreso Mínimo Vital не се вземат под внимание salarios sociales, rentas mínimas de inserción и други подобни помощи отпускани по линия на автономните области. Това е регламентирано в член 18 от закона.

В приложената по-долу таблица може да се запознаете с лимита на финансовото състояние и стойността на имотите (без да се взема предвид жилището, което обитава) на кандидатстващият за Ingreso Mínimo Vital, прехвърлянето на който не позволява получаването на помощта:

ДомакинствоФинансово състояние в евро
1 пълнолетно лице16.917,60
1 пълн. л. + 1 непълнолетно лице23.684,64
1 пълн. л. + 2 непълнолетни лица30.451,68
1 пълн. л. + 3 и повече непълн. лица37.218,72
2 пълнолетни лица23.684,64
2 пълнолетни лица + 1 непълн. лице30.451,68
2 пълнолетни лица + 2 непълн. лица37.218,72
2 пълн. лица + 3 и повече непълн. лица43.985,76
3 пълнолетни лица30.451,68
3 пълнолетни лица + 1 непълн. лице37.218,72
3 пълн. лица + 2 и повече непълн. лица43.985,76
4 пълнолетни лица37.218,72
4 пълнолетни лица + 1 непълн. лице43.985,76
Домакинства с повече членове43.985,76

Необхдодими документи

В повечето случаи документите, които трябва да представите са:

 • DNI или NIE за удостоверяване на самоличността
 • За удостоверяване на семейно положение: libro de familia, акт за раждане на децата или регистрацията като pareja de hecho, в зависимост от конкретната ситуация
 • С последната редакция на закона, отпада задължителното представяне на empadronamiento, тъй-като необходимите данни ще бъдат набавяни автоматично по електронен път от регистрите на съответното кметство.
 • Освен това в различните случаи трябва да се представят документи удостоверяващи ситуации при които кандидастващият се намира в процес на развод или е жертва на насилие основано на пола, сексуална експлоатация или какъвто и да било друг конкретен случай.

За повече информация относно Ingreso Mínimo Vital може да се обадите на телефон с номер 900202222. Телефона не начислява допълнителни импулси, а ако в даден момент чуете съобщение, че не съществува такъв номер, не се притеснявайте, това е защото линията е претоварена.

Ако искате да проверите дали отговаряте на условията за получаване на минимален жизнен доход, може да го направите използвайки този виртуален асистент.

Подаване на молба за получаване на Ingreso Mínimo Vital

Подаването на молба за Ingreso Mínimo Vital става по един от трите начина:

За повече публикации свързани с живот и работа в Испания:

Последвайте ни в Телеграм!

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

2 thoughts on “Минимален жизнен доход в Испания (Ingreso Mínimo Vital) – 2021г.”

 1. Pingback: Вече може да се идентифицирате със селфи пред социалните; чао цифрови сертификати и cl@ve © Българи в Испания – полезният сайт!

 2. Pingback: Ingreso mínimo vital 2022: новости © Българи в Испания – полезният сайт!

коментирайте!