Жени се отдават под наем заедно с децата си за да не могат „los okupas“ да бъдат изведени от имотите

Жени предоставят децата си за предотвратяване освобождаването на имоти в Испания. Полицията е измислила специален термин за тях – frenteadoras, от frentear (hacer frente a una situación de riesgo).

При окупирането на чужд имот, едно от важните изисквания за бързото изгонване на самонастанилите се, е те да не се намират в категорията familia vulnerable (уязвимо семейство). В характеристиките на така наречените уязвими семейства се вписват деца ненавършили пълнолетие.

Според публикация на El País, тук влизат в действие майки, предоставящи себе си и децата си под наем – колкото по-малки децата, толкова по-висока е таксата. Така наречените френтеадорас, които полицията третира като част от престъпна организация, тъй като са напълно наясно с ролята си в така организиранта схема.

Услугите на така наречените френтеадорас започват от 500 евро и се наемат за периода, докато през окупираният имот мине полиция, която отчита наличието на непълнолетни лица и на практика блиндира самонастанилите се за срок от около година.

Една от тях, според публикацията, е регистрирана (при проверка от страна на службите на реда), 6 пъти в различни имоти, като представената версия е била винаги една и съща – намирала се там от 3 дни с малолетните си деца и нямало да си тръгне, понеже била жертва на измама; един кубинец, който не може да опише добре, и дал апартамента срещу сумата от 1700 евро.

Полицията в Барселона, е разбила криминална организация, която с помощта на френтеадорас, се е сдобивала с имоти, които след това е отдавала под наем или се е договаряла със собствениците за освобождаването им срещу известна сума.

Немалко юристи и организации надигат глас за законодателни реформи, които да позволят по-бързото освобождаване на незаконно заети имоти. Една от исканите промени, е за законни да бъдат признавани единствено договори за наем подписани, подпечатани и заверени от съответните учреждения на областта, в която се намира недвижимият имот.

Досегашната практика позволява на самонастанилите се лица, да представят какъвто и да било договор, подписан, от който и да е, който макар и очевидно нереален, не позволява на съдиите да извършват подобни експертизи и на база на това да разпореждат освобождаването на съответния имот.

За повече новини свързани с работа и живот в Испания:

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

коментирайте!