Иск за връщане на ипотечни разходи

Кой има право да изисква връщане на разходите по ипотеката след решението на Съда на ЕС?

Миналият четвъртък, съда на Европейския Съюз излезе с решение за анулиране на клаузата, налагаща на клиентите поемането на всички разходи по създаването и анулирането на ипотека.

снимка на къщичка

С това решение, близо 8 милиона потребители, ще имат право да изискват връщането на тази сума, в случай, че испански съд обяви за невалидна клазузата наложена им от съответната банка.

Според публикация на РТВЕ, направена след детайлна консултация с няколко юриста, право на връщане на направените ипотечни разходи ще имат:

Всички лица подписали ипотека и заплатили съответните разходи, както и юридически такива, винаги когато съответното недвижимо имущество, няма отношение към дейността на юридическото лице.

Разходите, които могат да бъдат обект на обжалване са следните: gastos de tasación, gestoría, registro de la propiedad y notaría.

Умишлено ги оставяме непреведени, за да ви е по-лесно да се ориентирате, докато разглеждате фактурите по тези разходи.

Извън списъка остава impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), който се начисляваше преди да влезе в сила новият ипотечен закон, но всеки случай трябва да се разглежда отделно.

В случай, че банката не представи доказателство, което да оправдае направен разход, на обжалване подлежи и comisión de apertura.

Освен това, съда на ЕС намира за нелегално и прехвърлянето на част от costas procesales (съдебни разходи), в случаите, когато са налице такива.

От коя дата може да се изисква връщането на ипотечните разходи?

Веднага след обяваване на клаузата за невалидна, в срок от 5 години. Тоест, вече може да си търсите правата, в случай, че вече не сте го направили.

Какви са стъпките, които трябва да се предприемат.

Първата стъпка е да се подаде иск в отдела за обслужване на клиенти, на съответната банка. Ако впоследствие не достигнете до споразумение, ще трябва да действате чрез съда. Съществува вариант да се обърнете към Banco de España, но нейното решение не е задължаващо, така че в крайна сметка ще трябва отново да се насочите към съда.

Връзка към публикацията в РТВЕ.

1 thought on “Иск за връщане на ипотечни разходи”

  1. Pingback: Три банкови сметки без комисионни в Испания © Българи в Испания – полезният сайт!

коментирайте!