Ingreso mínimo vital 2022: новости

Краят на годината е близо и обикновено ноември и декември са месеците, в които се доуизкусуряват о донагласяват разходите за наближаващата нова календарна година. Влезлият в сила през юни 2020, като отговор на разразилата се тежка криза вследствие на Ковид-19 пандемията, Ingreso mínimo vital е един от споменатите разходи и като такъв е заложен в проектобюджета на правителството за чукащата на вратата 2022г.

С новият бюджет ще се повишат с 3 процента досегашните полагащи се суми и промените са:

Гарантиран месечен доход: индивидуални бенефициери и семейни единици:

 • Индивидуален бенефициер: 484,03 евро
 • Семейна единица от 2-ма възрастни: 629,24 евро
 • Семейна единица от 2-ма възрастни и 1 непълнолетен / 3-ма възрастни: 774,45 евро
 • Семейна единица от 2-ма възрастни y 2-ма непълнолетни / 3-ма възрастни и 1 непълнолетен / 4-ма възрастни: 919,66 евро
 • Семейна единица от 2-ма възрастни y 3-ма непълнолетни / 3-ма възрастни и 2-ма и повече непълнолетни / 4-ма възрстни и 1 непълнолетен: 1.064,87 евро

Гарантиран месечен доход: семейна единица с един родител:

 • 1 възрастен и 1 непълнолетен: 735,73 евро
 • 1 възрастен и 2-ма непълнолетни: 880,94 евро
 • 1 възрастен и 3-ма или повече непълнолетни: 1.026,15 евро

Освен повишаване на сумите, през следващата година се променят и някои от изискванията, както следва:

 • Няма да се вземат под внимание помощите за инвалидност, помощите за безработни (subsidios por desempleo) или продоволствените такива. В момента са несъвестими. 
 • Навършилите 18 години излизащи от системата за протекция и закрила ще могат да кандидатстват за IMV.
 • Намалява се минималният срок на съществуване на семейните единици на 6 месеца.
 • Намаля се изискването от 3 на 2 години за акредитация на еманципация за ненавършилите 30 години.
 • Включва се нов плюс от до 100 eвро за всяко непълнолетно лице от семейната единица, на възраст между 0 и 18 години.

За повече новини свързани с живот и работа в Испания:

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

коментирайте!