Помощ при недостиг на вноски за паро

Този тип помощ от 451 евро, е познат като subsidio por pérdida de empleo и още като subsidio por cotización insuficiente и се изчислява на база на направените вноски и на това дали кандидатстващият е обременен от семейни задължения, като деца под 26 години или брачен партньор, за които трябва да полага грижи.

Кой може да кандидатства за помощта при недостиг на вноски?

  • За помощта при недостиг на вноски за паро в Испания, може да кандидатства всяко лице което има направени най-малко 3 вноски за desempleo в случай, че е обременено от гореспоменатите семейни задължения и 6 вноски без наличие на такива.
  • Да бъде вписан като активно търсещ работа през целият срок на получаването на тази помощ.
  • Да няма други доходи надхвърлящи 75% от минималната работна заплата.

При изплащането на тази помощ се „зануляват“ натрупаните до момента вноски за паро, така че е въпрос на лична преценка, дали да се кандидатства за тази помощ или да се изчака до натрупването на достатъчно вноски за паро (360 дни) и да се кандидатства prestación contributiva por desempleo.

Колко време се изплаща тази помощ?

В случай, че кандидатстващият е обременен от семейни задължения:

Ако срокът на направените вноски за паро е 3, 4 или 5 месеца помощта се изплаща в продължение на 3, 4 и 5 месеца респективно. За натрупани вноски се броят направените през предходните 6 години.

Ако срокът на направените вноски за паро е между 6 и 12 месеца (през последните 6 години) помощта се изплаща в продължение на 21 месеца, като първоначално се отпуска за 6 месеца и след това се подават молби за удължаване на срока на всеки 6 месеца до достигане на общо 21.

В случай, че кандидатстващият не е обременен от семейни задължения:

При това положение, лицето кандидатстващо за тази помощ трябва да има направени между 6 и 12 направени вноски за паро. Помощта се изплаща в продължение на 6 месеца.

ВАЖНО: Във всеки един от случаите при подаване на молба за тази помощ, използваните вноски се премахват от общо натрупаните, така че ако имате 9 месеца и сте необременени от семейни задължения при отпускането на помощта губите всички 9 месеца.

ПРИ ПОВЕЧЕ ОТ 12 ВНОСКИ СЕ КАНДИДАТСТВА ЗАЪЛЖИТЕЛНО ЗА PRESTACIÓN POR DESEMPLEO!

ВАЖНО: Ако кандидатстващият/та има право на помощ за над 52-годишни безработни, трябва да кандидатства за нея.

ВАЖНО: Да се вземат предвид договорите на непълно работно време! След последната реформа на закона направена през 2012г. се взема предвид вида на последният договор на кандидастващото лице. Ако последният договор е на непълно работно време помощта се изплаща пропорционално на работните часове. За по-голяма яснота ви предлагам следният пример: Иван има натрупани 5 месеца вноски на пълно работно време и е 1 работил за друга фирма в последният месец на половин работен ден, в този случай Иван ще има право на 50% от помощта или 225 евро на месец.

Заявление за тази помощ може да бъде направено на портала на SEPE или да се попълни новият тип формуляр за предварителна заявка, който не изисква наличието на дигитален сертификат.

Необходими документи

  • Официален модел за подаване на молба за тази помощ, който може да изтеглите от тук
  • Документ за самоличност на кандидатстващото лице, както и на всички евентуално фигуриращи в молбата (деца и брачен партньор), в случай на чужденци NIE и libro de familia или съответстващият документ
  • Certificado de empresa

Срокът за подаване на заявлението за тази помощ е 15 работни дни, след прекратяване на договорът. В случай на одобрение от страна на SEPE, кандидатстващият ще получи съобщение на адреса по местоживеене, което ще указва времетраенето, датата на получаване и др. При неуважение ще се съдържа мотивът за отказа.

За повече новини свързани с живот и работа в Испания:

Последвайте ни в Телеграм!

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

1 thought on “Помощ при недостиг на вноски за паро”

  1. Pingback: Семейна помощ за безработни © Българи в Испания – полезният сайт!

коментирайте!