Семейна помощ за безработни

Семейната помощ за безработни  (ayuda familiar), са всъщност два типа субсидии за безработни, които на практика са доста различни помежду си като изисквания, времетраене и суми.

  1. На първо място се използва терминът „семейна помощ“ за да обозначим помощта, за която могат да кандидатсват приключилите с помощта за безработни (или ако трябва да използваме побългареният израз, на които им е свършило парото), в случай, че нямат никакви доходи и имат семейни задължения.
  2. Като семейна помощ е позната и тази, когато кандидатсващият не е събрал необходимите вноски (360 дни) за да „има право на паро“, има най-малко 90 дни вноски за паро и също така има семейни задължения.

Тук ще обясним и двата типа помощи:

Семейна помощ след приключване на паро

Този тип помощ има свое точно наименование, което е subsidio por agotamiento de la prestación contributiva con responsabilidades familiares, оставяме го непреведено от чисто практична гледна точка, много по-лесно е да го потърсите в интернет така (или пък да го обясните на съответният служител).

Изискванията за получване на тази помощ са:

  • Кандидатстващият да е „приключил парото“
  • Да е безработен и регистриран като активно търсещ работа от най-малко месец след приключване на парото му/ѝ.
  • Да има семейни задължения.
  • Да няма доходи, които да надхвърлят 75% от минималната работна заплата. Това се измерва един път само за кандидатстващият и ако изпълнява условието се изчисляват доходите на всички, които съжителстват с лицето кандидатстващо за помощта като доходите им се събират и се разделят на броя съжителстващи, в този случай, резултатът също не трябва да надхвърля 75% от минималната работна заплата.

Срокът за кандидастване за тази помощ е 15 работни дни след навършване на гореспоменатият месец на изчакване след приключване на паро.

Цялата сума на помощта е от 451,92 евро на месец, а в случай, че последният ден е бил на непълно работно време, се изчислява пропорционално. Тоест, ако кандидатстващият е работил на половин работен ден ще има право на 50% от помощта.

Времетраенето на тази помощ е от 18 месеца, като първоначално се отпуска за 6 и се дава възможност за още две подновявание от по 6 месеца.

На безработни лица ненавършили 45 години и със семейни задължения се отпускат 6 допълнителни месеца, като в крайна сметка срокът нможе да се удължи до 24 месеца.

На безработни лица навършили 45 години, със семейни задължения и получавали паро в продължение на най-малко 4 месеца се отпускат също 6 допълнителни месеца общо до 24.

На безработни лица навършили 45 години, със семейни задължения и получавали паро в продължение на най-малко 6 месеца се отпускат 2 допълнителни удължения от по 6 месеца достигайки до общо 30 месеца.

Семейна помощ при недостатъчно вноски за паро

Тази помощ е позната като subsidio por insuficiencia de cotización и също така като subsidio por pérdida de empleo.

Тази помощ я обяснихме подробно в публикацията Помощ при недостиг на вноски за паро и само уточняваме, че е позната като семейна помощ, понеже при внесени минимум 6 вноски за паро и наличие на семейни задължения, кандидатстващият има право да я получава в продължение на 21 месеца за сметка на 6 месеца при необремененост от семейни задължения.

За тези два вида помощ може да се кандидатства онлайн чрез портала на SEPE в случай, че разполагате с цифеов сертификат или cl@ve или в случаите, когато не разполагате такива да използвате новият формуляр за пре-заявка отново онлайн. Става и присъствено, след като и в случай, че успеете да се доберете до час.

За повече информация свързана с живот и работа в Испания:

Последвайте ни в Телеграм!

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

1 thought on “Семейна помощ за безработни”

  1. Pingback: Помощ за навършили 45 години безработни в Испания © Българи в Испания – полезният сайт!

коментирайте!