Леко повишение на субсидията за трудово незаети лица в Испания за 2022г

След около седмица ще бъде внесен за гласуване в парламента, бюджета за 2022г., след като вече беше одобрен на извънредно заседание на Министерския съвет.

Новият бюджет включва повишение от 2.5% на IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) покачвайки го до 579 евро.

На база на IPREM се изчисляват редица помощи, субсидии, стипендии и др. като специално при субсидиите за безработни се калкулират 80% от този индикатор, вследствие на което помощите за трудово незаетите, като тази за над 52-годишни лица или тази при недостиг на вноски за паро, както и помощта за навършили 45 години безработни, ще се повишат от 451,92 евро на 463,2 евро.

Повишенията ще влязат в сила от 1 януари 2022г.

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

коментирайте!