Помощ за навършили 45 години безработни в Испания

Subsidio para mayores de 45 años, sin responsabilidades familiares. Този тип помощ е насочен към безработни и навършили 45 години лица, които са изчерпали правото си на паро и са необременени от семейни задължения.

Условията, на които трябва да отговаря кандидатстващият/кандидатстващата за този вид помощ са както следва:

  1. Лицето да е изчерпало правото си на паро и да има навършени 45 години в деня на приключването му.
  2. Да е трудово незаето и да е записано като активно търсещо работа най-малко месец преди кандидатсването за помощта (така наречения месец на изчакване).
  3. Да няма доходи надхвърлящи 75% от минималната работна заплата.
  4. Да няма навършени 52 години, понеже в този случай трябва да кандидатства за помощта за безработни лица навършили 52 години.

В случай, че кандидатствашият е обременен от семейни задължения е по-добре да кандидатства за семейна помощ за безработни, която по-благоприятна като продължителност на получаването ѝ.

Помощта за навършили 45 години безработни е в размер на 451 евро и се отпуска за срок от максимално 6 месеца. Ако последният ви договор е бил на непълно работно време, стойността на тази помощ се изчислява пропорционално, тоест ако кандидатстващият е работил на половин работен ден, ще има право на 50% от помощта или 230 евро на месец.

Кандидатстване.

Срокът за кандидатстване е 15 работни дни след изтичането на месецът на изчакване. Подаването на молбата може да стане присъствено след запазване на час в SEPE или онлайн през портала на SEPE в случай, че разполагате с цифеов сертификат или cl@ve или в случаите, когато не разполагате такива да използвате новият формуляр за пре-заявка отново онлайн.

Тук може да видите всички видове помощи за безработни лица в Испания, за които сме писали до момента.

За повече новини свързани с живот и работа в Испания:

Последвайте ни в Телеграм!

Присъединете се към Фейсбук групата ни!

1 thought on “Помощ за навършили 45 години безработни в Испания”

  1. Pingback: Леко повишение на субсидията за трудово незаети лица в Испания за 2022 © Българи в Испания – полезният сайт!

коментирайте!